Посещение в Китай Can Be Fun For AnyoneThis has created the electors extremely careful In regards to picking guidelines since it took place again and again they chose rules which seemed good on paper but whose simple obedience triggered grotesque effects.

The Betelgeuse technique has come up with An additional form of democracy. The governors you will find exactly the same, the major positions are inherited from father to son as well as the voters only choose the sort of social program or ideology which is going to govern them. The governors don’t thoughts this as long as These are those who are to control. Among the elders, a hundred and ten many years outdated, informed me that there was no social process he hadn’t been inside the guide of. A fascinating detail is the fact that the governors never make an effort to enrich and establish the philosophical bases of the several ideologies.

Няма по-голяма шега от факта, че именно капитализмът, който масите възприемат като защитник на частната собственост, унищожава частната собственост.

Какви българи са те? Как тази сбирщина си позволява да петни името на този древен и велик народ? Нима е възможно това, което те творят днес като история, да бъде вписано в историческата сметка на народ като българския? Долу лапите, простаци, от името „българи”.

За съжаление в това положение се намира почти цялото българско общество. Страхът, че ще изгуби и малките възможности за задоволяване на първичните си нужди, е превърнал българина в безропотна машина, възприемаща наготово всичко, което й се спуска като поглед върху действителността. Българинът не би посмял да се защити, дори когато чувства, че е обект на несправедливо отношение, на безобразна експлоатация, на нагло и перверзно отношение към човешката му същност. И цялото това потъпкване на човешкото в себе си е в резултат на страха – страхът, че не ще може да се наяде, облече, че ще остане без подслон, че ще пострада семейството му.

– Един е пътят, но вариантите са два. Пътят минава през пълното разрушаване и изграждането наново на вашата държава.

И ако някой страничен наблюдател вземе, че ти покаже всичките тези беззакония, на които ти си ежедневен свидетел, мислейки, че ги не виждаш, ти просто да свиеш рамене и да кажеш: “Ми аз какво мога да направя?”

ние може да сме изградили международна космическа кучешка станция “Лай”, а защо не и да сме пратили първото бездомно куче на Луната: “Една малка кучешка лапа на Луната, една голяма перспектива за бездомните кучета!”

Наистина ли вярвате, че национализацията е пагубна за правилното разпределение на ресурсите на държавата, за осигуряването на достъп до богатствата на държавата на всеки един гражданин на тази държава? Нормално ли е да се търсят печалби там, където става въпрос за оцеляването на човека, за задоволяване на неговите насъщни нужди? За какво ни е тогава държавата? Защо живеем в общности, ако целта ни е да се конкурираме и ограбваме по-между си, както се опитват да ни втълпят капиталистическите изроди? Нормално ли е да търсим печалба в жаждата на жадния, глада на гладния и нуждата от дом и топлина на бездомния, човешко ли е?

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! Страшна е за властта престъпила границите на чувството за справедливост у собственият си народ. Не вярвайте на тези, които искат да ви управляват. Не вярвайте на тези които искат да им делегирате правото да определят как да учите и възпитавате децата си, при какви условия да се трудите, как да търгувате с плодовете на труда си, как да продавате уменията си, какви ценности да изповядвате, кое е полезно за вас и за бъдещето на децата ви? Не вярвайте! Съзнавате ли каква огромна власт предоставяте в ръцете на тези хора, които дават мило и драго, само и само да ги изберете да ви управляват?

Нима не е логично, че ние ще представим нашата гледна точка, много по-добре, по-ясно, по-обосновано, по-обширно, по-свободно, чрез новите възможности които ни предоставят социалните мрежи, отколкото ако гостуваме за петнадесет минути при някаква истерична журналистка или в секундите които ни отделяте в новините си?

Разбира се този нов свят имаше своите проблеми, но те се решаваха не съобразно необходимостта от печалба и финансова стабилност, а въз основа на задълбочено разискване на нравствената, етична и морална страна на въпроса. Но това е тема на друг разказ . . .

Държавата трябва да гарантира, че всеки ще бъде принуден да работи, до гроб и до смърт, при условия, които here се диктуват от бизнеса, в интерес на бизнеса и трупането на печалби. Държавата трябва да гарантира, че в страната няма да остане нито една безплатна услуга, че никой, никъде и никога няма да оказва безплатна, безвъзмездна и доброволна помощ, в която и да е сфера, защото това е пагубно за бизнеса, отнема част от пазара му и намалява печалбата му, а оттам и икономическия растеж на страната. Държавата трябва да гарантира, че дори и да сте умен, образован, да притежавате креативно мислене, завидни технически умения и научни познания, няма да можете да задоволявате сам своите потребности, а ще бъдете принуден да купувате всичко, което ви е необходимо, за да се поддържате жив. Държавата трябва да гарантира , че всичко, което се прави, се прави за пари, за печалба, за благото на богатите и техните наследници.

Че някой друг трябва да поведе някои други, за да оправят твоя живот. Трябва да си много прост, много страхлив, много безгръбначен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Посещение в Китай Can Be Fun For Anyone”

Leave a Reply

Gravatar